Copydan

Ifølge opretshavslovens § 41, stk. 1 er Bohnstedt-Petersen I/S anmeldt til Copydan KulturPlus som importør af blanke medier. Anmeldelsen er ligeledes omfattet af ophavsretslovens § 39-46.

Virksomhedens registrering hos Copydan KulturPlus findes under virksomhedens CVR nummer, som er: 34039038.

Anmeldelsen giver Bohnstedt-Petersen I/S ret til at indkøbe og indføre blanke medier til Danmark. Endvidere er Bohnstedt-Petersen I/S berettiget til, at videresælge blanke medier vederlagsfrit til virksomheder og brugere, der anvender blanke medier erhvervsmæssigt, forudsat at disse er godkendt af Copydan KulturPlus til at indkøbe vederlagsfrie blanke medier.

Bohnstedt-Petersen I/S betaler 5,48 DKK (2019) til Copydan KulturPlus pr. hukommelseskort / USB medie der sælges.

Se Bohnstedt-Petersen I/S på Copydan KulturPlus' liste over godkendte forhandlere her.